Obsah kurzů

TANGO 1: kurz je vhodný pro úplné začátečníky, případně pro ty, kteří si chtějí upevnit základy. V prvních lekcích se seznámíme se základy techniky argentinského tanga, s tím, co dělá tento tanec jedinečným. Naučíme se správnému objetí v páru, pravidlům vzájemné komunikace tj. vedení a následování, technice chůze a zastávek. Od základního kroku postupně přejdeme k točivým figurám, tzv. ochos a giros. Od první lekce budeme dbát na dodržování pravidel společenského tance, tj. tančení v rondě a v bezpečné vzdálenosti od dalších párů. To by pak mělo usnadnit samostatné tančení na společenských večerech s argentinským tangem, tzv. milongách.

TANGO 2: kurz je určen pro mírně pokročilé a volně navazuje na kurz začátečníků. Účastníci se seznámí s novými prvky, jakými jsou barridas, sacadas, planeos, úvod do voleos, a naučí se tyto prvky samostatně kombinovat a začleňovat do tance. Budeme se vracet k základní technice, abychom dodali tanečnímu stylu eleganci a plynulost. Součástí kurzu bude lekce milongy (rychlejší a odlehčenější varianta tanga) a tango valsu, tedy žánrů, které se rovněž tančí na milongách. Absolventi kurzu by tak měli být schopni samostatně zatančit tango, milongu či vals při dodržování zásad společenského tance, tj. s ohleduplností k ostatním párům na parketu.

TANGO 3: kurz volně navazuje na TANGO 2 a je určen pro středně pokročilé, kteří mají již dobře zvládnuté základy tanga. Taneční repertoár bude rozšířen o další prvky, jakými jsou ganchos, voleos, enganches, přitom se budeme soustředit na schopnost improvizace a zařazování jednotlivých prvků v souladu s hudbou a atmosférou. Větší prostor tak dostane muzikalita, tj. vyjádření hudby prostřednictvím tance, kdy změna charakteru hudby vyžaduje i změnu charakteru tance. Tam, kde to bude užitečné pro dokonalejší tanečního projev a celkovou souhru v páru, se budeme vracet i k základům techniky, správnému postoji, propínání a kladení nohou, atd. Minimálně jedna lekce bude věnována valsu a milonze.

TANGO 4: kurzy pro pokročilé. V kurzu se seznámíte s komplexními sekvencemi, obsahujícími prvky již známé i prvky nové (tančení mimo svoji osu, ganchos a voleos s různou dynamikou, adornos neboli ozdoby, atd.). Výklad k jednotlivým prvkům bude doplněn o podrobný popis mechaniky tělesného pohybu, zvláštní pozornost bude věnování principům disociace. Ukážeme, jak lze jednotlivé prvky zatančit s rozdílnou dynamikou v závislosti na hudbě. Od účastníků se očekává i jejich vlatní tvořivost a schopnost improvizovat, propojovat jednotlivé kroky a figury, tvořit si svůj vlastní tanec. V rámci kurzů si uděláme čas i na zdokonalování základní techniky, držení osy, uzemnění, atd. Minimálně jedna lekce bude věnována valsu a milonze.

PS: po konci každé lekce je 15 min. prostor pro volné tančení a upevnění si probrané látky. Každou středu 20:00-21:30 pořádáme praktiku s volným vstupem, která poskytuje prostor pro volné tančení, procvičování a možnost konzultovat s lektory. 

Storno podmínky: 50% z kurzovného do jednoho týdne od zahájení kurzu.